MUDr. Alaa Abu Shareia

MUDr. Alaa Abu Shareia - stomatológ, zubný lekár Banská BystricaDoktor  Alaa Abu Shareia  v roku 2000 úspešne ukončil štúdium  na Fakulte medicíny, Univerzity  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore stomatológia.  Ako mladý absolvent  získaval skúsenosti  a rozširoval svoje znalosti  vo svojom odbore najprv vo Veľkej Británii a neskôr  vo Fakultnej nemocnici  F.D. Roosvelta  v Banskej Bystrici, kde  rozšíril svoje vedomosti  a  zároveň aj prax  druhou špecializačnou skúškou Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v odbore dentoalveolárna chirurgia.  Po jej získaní sa znovu vrátil do Veľkej Británie, kde dva roky pôsobil v zubárskych spoločnostiach : James Hull Assosiates a ADP. Počas tohto obdobia sa pán doktor Abu Shareia stal zároveň členom Anglickej komory zubných lekárov a je jej členom až dodnes.

Po návrate z Velkej Británie  v roku 2010 sa rozhodol pre súkromnú prax a založil spoločnosť s názvom Al-Ameerah Dent.

Al-Ameerah Dent  prevádzkuje dve ambulancie so zameraním na stomatológiu a dentoalveolárnu chirurgiu a to v  Turčianskych Tepliciach a od začiatku roku 2014 v Banskej Bystrici.

Svoje  znalosti v odbore stomatológie a dentoalveolárnej chirurgie si doktor Alaa Abu Shareia  neustále rozširuje účasťou na medzinárodných kongresoch.

V roku 2011 to bol  Veľký medzinárodný kongres v New Yorku – Greater New York Dental Meeting, ktorý sa venoval používaniu  laserových prístrojov v odbore stomatológie a dentoalveolárnej chirurgie

V roku 2012 – Medzinárodná zubárska konferencia v Dubaji – Dental International Conference CAD-CAM , tá bola venovaná novému spôsobu výroby fixných zubných náhrad pomocou technológie CAD-CAM System, čo je počítačom riadená práca v odbore protetiky

V roku 2013 – Medzinárodná konferenica v tureckej Antalyi  ICEEPSY . Konferencia bola zameraná na psychiku dospelého a detského pacienta v zubnej ambulancii.

V roku 2014 pán doktor navštívil medzinárodnú konferenciu v Dubaji – AEEDC Dubai 2014

Doktor Alaa Abu Shareia vlastní certifikáty v piatich stomatologických odboroch: stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, implantológia, protetika, endodoncia

V najbližšom období  plánuje rozšíriť svoju prax v odbore estetickej stomatológie, absolvovaním odborných kurzov organizovaných americkou univerzitou Pacific Univerzity, ktoré sa budú konať  v Ženeve, Aténach a Sicílii.

 

Doktor Alaa Abu Shareia je registrovaným členom:

  • Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL)
  • Európskej asociácie cranio-maxilofaciálnych chirurgov (EACMFS)
  • Medzinárodnej asociácie oro-maxilofaciálnych chirurgov (IAOMS)
  • Americkej asociácie zubných lekárov (ADA)
  • Britskej  komory zubných lekárov (BDA)
  • Rady stomatológov vo Veľkej Británii (GDC)
  • Asociácie zubných lekárov pre krajiny Blízkeho východu

 

 

IAE & BRITHIS DENTAL AWARDS 2020

Certifikáty