RTG diagnostika

Naša klinika je vybavená najmodernejším vysokofrekvenčným RTG prístrojom a rádioviziografioub (zariadenie, ktoré zachytáva RTG lúče na elektronický čip a z neho sa priamo premieta na obrazovku monitora), čím dosahujeme, že naši klienti sú vystavovaní minimálnym dávkam RTG žiarenia (ádioviziografia vyžaduje rádovo nižšiu dobu expozície ako klasická röntgenografia).