Implantáty

Ak chceme chýbajúci zub nahradiť mostíkom, je nutné susedné dva zuby obrúsiť tak, aby sa na ne mohol mostík upevniť. Pritom sa môže stať, že bude nutné obrúsiť úplne zdravé zuby. Modernou alternatívou sú v takomto prípade zubné implantáty. Sú to vlastne “skrutky” osadené do kosti čeluste. Dokážu nahradiť jednotlivé zuby, skupiny zubov, aj celý chrup. Zubné implantáty rôznym spôsobom otvárajú cestu na vyhnutie sa bezzubosti resp. snímateľnej protéze.

Implantáty sa používajú ako náhrada stratených koreňov zubov a sú zavádzané do čelustnej kosti. Sú zhotovené z biologicky neutrálneho titanu, ktorý ľudský organizmus príjma veľmi dobre. V procese hojenia prirastie kosť ku implantátu, ktorý je potom v kosti pevne zakotvený.

Proces hojenia je individuálny od 3 – 6 mesiacov. Počas tejto doby je implantát uložený pod sliznicou ústnej dutiny, kde je chránený pred záťažou a infekciou. Po celú domu hojenia vám môžeme nasadiť provizórnu protézu. Po zahojení nasadíme druhú – nadstavbovú časť, ktorá nahrádza korunkovú časť zubu. Na túto nadstavbu je následne nasadený vlastný nový zub, korunka, alebo mostík.

Vlastnému zavedeniu zubného implantátu musí predchádzať prvá konzultácia,vyšetrenie, röntgenový snímok u nás. Je nutné, aby sme ošetrili kazy na ostatných zuboch, aby boli vyliečené zápaly v ústnej dutine, aby sa zamedzilo vzniku infekcie v mieste zavedenia vlastného implantátu.

Po celkovom zhodnotení vášho chrupu – vašej zubnej situácie, odkonzultujeme s vami podrobný plán liečby.