Cenník

Ošetrujeme pacientov všetkých poisťovní:

Dôvera     Union      VZP

 

Popis Cena výkonu Cena pacienta
Akútne vyšetrenie 15,- 10,-
Injekčná anestéza 25,- 20,-
Počítačom riadená anestéza STA 40,- 40,-
Entonox - rajský plyn 40,- 40,-
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie  40,- 10,-
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie  40,- 10,-
Pečatenie fisúr - každý zub / Fluoridácia  30,- 15,-
3D CBCT 65,- 55,-
OPG RTG 50.- 25,-
Konzultácia pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie  30,- 30.-
Konzultácia pre implantátmi 50,- 50,-
Krátky administratívny výkon  30,- 20,-
Prep. a odstr.poškode. časti zuba fotokomp., Etch.,Bond- mliečny zub  45,- 35,-
Prep. a odstr.poškodenej 1 časti zuba fotokomp., Etch., Bond  80,- 60,-
Prep. a odstr.  2 poškodených častí zuba fotokomp., Etch., Bond 90,- 70,-
Prep. a odstr.  3 poškodených častí zuba fotokomp., Etch., Bond 100,- 80,-
Rekonštrukcia, prep. a odstr. poškodených častí zuba fotokomp., Etch., Bond 100,- 90,-
Prep. a odstr.poškodenej 1 časti zuba skloniom, Etch.,Bond 55,- 45,-
Prep. a odstr.poškodenej 2 častí zuba skloniom, Etch.,Bond 65,- 55,-
Prep. a odstr.poškodenej 3 častí zuba skloniom, Etch.,Bond 75,- 65,-
Rekonštrukcia a prep. poškodených častí zuba skloionomérom, Etch., Bond  95,- 75,-
Endodontické vyšetrenie - 1 kanálik  100,- 70,-
Endodontické vyšetrenie - 2 kanáliky  115,- 80,-
Endodontické vyšertrenie - 3 a viac kanálikov  120,- 90,-
Hermetické uzatvorenie trvalé AH+Gutaperč. výplň 1 koreň  100,- 70,-
Hermetické uzatvorenie trvalé AH+Gutaperč. výplň 2 korene  115,- 80,-
Hermetické uzatvorenie trvalé AH+Gutaperč. výplň 3 korene  120,- 90,-
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu  40,- 30,-
Zavedenie parapulpálneho čapu kovového  20,- 20,-
Zavedenie parpulpálneho čapu fiber plast  20,- 20,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti  25,- 20,-
Extrakcia mliečneho zubu - jeden koreň  30,- 25,-
Extrakcia mliečneho zubu - viac koreňov  35,- 30,-
Extrakcia trvalého zubu - jeden koreň  55,- 50,-
Extrakcia trvalého zubu - dva korene  65,- 60,-
Extrakcia trvalého zubu - 3 a viac koreňov 75,- 80,-
Extrakcia trvalého zubu - neplánovaná  chirurgia 95,- 90,-
Chirurgická extrakcia impaktovaného zubu  190,- 150,-
Plastika oroantrálnej komunikácie  120,- 100,-
Prvé sedenie po endo ošetr. na pohotovosti 50,- 50,-
Dekapsulácia  30,- 20,-
Trepanácia alvoely  30,- 20,-
Zastavenie poextračného krvácania  25,- 20,-
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie  15,- 10,-
Chirurgická revízia rany  30,- 15,-
Egalizácia alveolárneho výbežku  65,- 25,-
Dlaha z fotokompozitu + sklenené vlákno  20,- 20,-
Frenulektómia 140,- 120,-
Excízia mäkkých tkanív pri malom benígnom nádore  120,- 100,-
Resekcia koreňového hrotu  250,- 200,-
Sutúra extračnej rany  25,- 20,-
Gingivektómia 200,- 150,-
Vestibuloplastika, plastický apikálny posun 200,- 150,-
Manuálna repozícia luxácie TMK 25,- 15,-
Intraorálna incízia dentogenného abscesu/Cysty  30,- 25,-
Odstránenie zubného kameňa + leštenie 45,- 40,-
Odstránenie zubného kameňa s leštenie + pieskovanie  55,- 50,-
Bone Grafting  300,- 300,-
Soft Tissue Gradting  200,- 200,-
Gingivo Plasty - Chir.laser/1 čelusť 170,- 150,-
Sedacia na hodinu 120.- 120.-
Plán protetického ošetrenia - zubná náhrada 30,- 20,-
Stahnutie korunky - cena za každú korunku 15,- 5,-
Fixácia spadnutej korunky  15,-/25.- 15,-/25.-
Parodontologické vyšetrenie  25,- 25,-
Korunka - celokermická 1-8 (+lab.) 250,- 120,- 
Keramická fazeta 1-3 400.- 150.-
Korunka zirkón 350.- 150.-
Totálna zubná náhrada 420.- 300.-
Horná-dolná parciálna flexy zubná náhrada  400,- 400,-
PRF A/1 200,- 200,-
Implantát +  abutment 1000,- 1000,-
Abument angelovaný 100,- 100,-
Membrána alebo Mesh  150,- 150,-
Korunka implantát 350,- 350,-
Augmentácia - nadstavenie kosti 150,- 150,-
Domáce bielenie zubov 100,- 100,-
Bielenie - 1 sedenie Maxilla a Mandubule 250,- 250,-
Nightguard 100,- 100,-
PTE na implant.  200,- 200,-
RTG - PA  10,- 5,-
RTG - BW  20,- 15,-
Sinus Lifting  500,- 500,-
GPR  250,- 250,-
Paradont GTR  60,- 60,-
Laboratórium sken digitálny 100,- 100,-
Medzerník - náhrada do 4 zubov 200.- 150.-
3D Chirurgická šablóna 120.- 120.-
Dočasná korunka - 1zub 3D 30.- 30.-
Študijný model 3D 100.- 100.-
Ortho Algyd Invesiline 3D 300,- 300,-
     

https://www.novyusmevbb.sk/cennik-2023.pdf