Cenník

Ošetrujeme pacientov všetkých poisťovní:

Dôvera     Union      VZP

 

Popis Cena výkonu Cena pacienta
Akútne vyšetrenie 20,- 10,-
Injekčná anestéza 20,- 15,-
Počítačom riadená anestéza STA 35,- 35,-
Entonox - rajský plyn 35,- 35,-
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie  35,- 10,-
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie  37,- 10,-
Fluoridácia  28,- 10,-
3D CBCT 50,- 50,-
OPG 30,- 20,-
Konzultácia pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie a výkonmi, ktoré nehradí zdravotné poistenie 25,- 25,-
Konzultácia pre implantáty 45,- 40,-
Krátky administratívny výkon  20,- 15,-
Fotokompozit na mliečny zub  29,- 25,-
Fotokompozit jednoplôšková výplň  75,- 50,-
Fotokompozit dvojplôšková vyplň  75,- 60,-
Fotocompozit trojplôšková výplň  85,- 70,-
Rekonštrukcia zubu fofokompozit  80,- 80,-
Skloionomér - jednoplôšková výplň  45,- 40,-
Skloionomér - dvojplôšková výplň  60,- 50,-
Skloionomér - trojplôšková výplň  70,- 60,-
Rekonštrukcia zubu skloionomérom  70,- 70,-
Endodontické vyšetrenie - 1 kanálik  85,- 60,-
Endodontické vyšetrenie - 2 kanáliky  95,- 70,-
Endodontické vyšertrenie - 3 a viac kanálikov  105,- 80,-
Endodontická výplň - 1 kanálik  115,- 60,-
Endodontická výplň - 2 kanáliky  125,- 70,-
Endodontická výplň - 3 a viac kanálikov  135,- 80,-
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu  35,- 20,-/30,-
Zavedenie parapulpálneho čapu kovového  15,- 10,-
Zavedenie parpulpálneho čapu fiber plast  20,- 15,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti  25,- 15,-
Extrakcia mliečneho zubu - jeden koreň  30,- 25,-
Extrakcia mliečneho zubu - viac koreňov  35,- 30,-
Extrakcia trvalého zubu - jeden koreň  55,- 50,-
Extrakcia trvalého zubu - dva korene  65,- 60,-
Extrakcia trvalého zubu - 3 a viac koreňov 75,- 80,-
Extrakcia trvalého zubu - neplánovaná  chirurgia 95,- 90,-
Chirurgická extrakcia impaktovaného zubu  190,- 150,-
Plastika oroantrálnej komunikácie  120,- 100,-
Prvé sedenie po endo ošetr. na pohotovosti 50,- 50,-
Dekapsulácia  30,- 20,-
Trepanácia alvoely  30,- 20,-
Zastavenie poextračného krvácania  25,- 20,-
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie  15,- 10,-
Chirurgická revízia rany  30,- 15,-
Egalizácia alveolárneho výbežku  65,- 25,-
Dlaha z fotokompozitu + sklenené vlákno  20,- 20,-
Frenulektómia 140,- 120,-
Excízia mäkkých tkanív pri malom benígnom nádore  120,- 100,-
Resekcia koreňového hrotu  250,- 200,-
Sutúra extračnej rany  25,- 20,-
Gingivektómia 200,- 150,-
Vestibuloplastika, plastický apikálny posun 200,- 150,-
Manuálna repozícia luxácie TMK 25,- 15,-
Intraorálna incízia dentogenného abscesu/Cysty  30,- 25,-
Odstránenie zubného kameňa + leštenie 45,- 40,-
Odstránenie zubného kameňa s leštenie + pieskovanie  55,- 50,-
Bone Grafting  300,- 300,-
Soft Tissue Gradting  200,- 200,-
Pečatenie fisúr - každý zub 30,- 20,-
Analgosedácia - cena 1h 120,- 120,-
Plán protetického ošetrenia - zubná náhrada  50,- 20,-
Stahnutie korunky - cena za každú korunku 15,- 5,-
Fixácia spadnutej korunky  15,- 15,-
Parodontologické vyšetrenie  20,- 20,-
Korunka - aromovaná 4-8 100,- 50,-
Korunka - celokermická 1-8  170,- 100,-
+ lab. 
Keramická fazeta 1-3 
200,-
+ lab.
200,-
+ lab. 
Medzerník - náhrada do 4 zubov 
100,-
+ lab.
50,-
+ lab.
Totálna zubná náhrada 
250,-
+ lab.
150,-
+lab. 
Horná-Dolná parciálna zubná náhrada nadštandard 300,- 300,-
PRF A/1 300,- 300,-
Implantát  800,- 800,-
Abument 100,- 100,-
Membrána alebo Mesh  130,- 130,-
Korunka implantát 300,- 300,-
Augmentácia - nadstavenie kosti 150,- 150,-
Domáce bielenie zubov 100,- 100,-
Bielenie - 1 sedenie 250,- 250,-
Nightguard 100,- 100,-
PTE na implant.  200,- 200,-
RTG - PA  10,- 5,-
RTG - BW  20,- 20,-
Sinus Lifting  500,- 500,-
GPR  250,- 250,-
GTR  40,- 40,-
Laboratórium sken digitálny 100,- 100,-
Ortho Algyd 300,- 300,-
     

Cenník služieb 2022 [PDF]