Cenník

Ošetrujeme pacientov všetkých poisťovní:

Dôvera     Union      VZP

 

Popis Cena výkonu Cena pacienta
Akútne vyšetrenie 20,- 10,-
Injekčná anestéza 20,- 15,-
Počítačom riadená anestéza STA 30,- 30,-
Entonox- rajský plyn 20,- 20,-
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie  35,- 10,-
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie  37,- 10,-
Fluoridácia  23,- 5,-
3D CBCT 50,- 40,-
OPG 25,- 15,-
Konzultácia pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie a výkonmi, ktoré nehradí zdravotné poistenie 20,- 15,-
Konzultácia pre implantáty 40,- 30,-
Krátky administratívny výkon  20,- 15,-
Fotokompozit na mliečny zub  29,- 20,-
Fotokompozit jednoplôšková výplň  55,- 45,-
Fotokompozit dvojplôšková vyplň  70,- 50,-
Fotocompozit trojplôšková výplň  80,- 55,-
Rekonštrukcia zubu fofokompozit  70,- 60,-
Skloionomér - jednoplôšková výplň  40,- 30,-
Skloionomér - dvojplôšková výplň  55,- 35,-
Skloionomér - trojplôšková výplň  65,- 40,-
Rekonštrukcia zubu skloionomérom  55,- 45,-
Endodontické vyšetrenie - 1 kanálik  80,- 50,-
Endodontické vyšetrenie - 2 kanáliky  90,- 60,-
Endodontické vyšertrenie -3 a viac kanálikov  100,- 70,-
Endodontická výplň -1 kanálik  110,- 50,-
Endodontická výplň -2 kanáliky  120,- 60,-
Endodontická výplň -3 a viac kanálikov  130,- 70,-
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu  30,- 15,-
Zavedenie parapulpálneho čapu kovového  15,- 10,-
Zavedenie parpulpálneho čapu fiber plast  20,- 15,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti  20,- 5,-
Extrakcia mliečneho zubu - jeden koreň  25,- 15,-
Extrakcia mliečneho zubu - viac koreňov  35,- 25,-
Extrakcia trvalého zubu -jeden koreň  50,- 35,-
Extrakcia trvalého zubu- dva korene  60,- 45,-
Extrakcia trvalého zubu-3 a viac koreňov 70,- 55,-
Extrakcia trvalého zubu -neplánovaná  chirurgia 90,- 65,-
Chirurgická extrakcia impaktovaného zubu  150,- 110,-
Plastika oroantrálnej komunikácie  120,- 55,-
Prvé sedenie po endo ošetr. na pohotovosti 70,- 40,-
Dekapsulácia  30,- 20,-
Trepanácia alvoely  30,- 15,-
Zastavenie poextračného krvácania  25,- 15,-
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie  10,- 5,-
Chirurgická revízia rany  30,- 15,-
Egalizácia alveolárneho výbežku  60,- 20,-
Dlaha z fotokompozitu +sklenené vlákno  20,- 20,-
Frenektómia 100,- 80,-
Excízia mäkkých tkanív pri malom benígnom nádore  100,- 80,-
Resekcia koreňového hrotu  150,- 100,-
Sutúra extračnej rany  20,- 15,-
Gingivektómia 150,- 100,-
Úprava prominujúcej alveoly pre každý zub po extrakcii 30,- 20,-
Manuálna repozícia luxácie TMK 25,- 15,-
Intraorálna incízia dentogenného abscesu/Cysty  30,- 20,-
Odstránenie zubného kameňa + leštenie 40,- 35,-
Odstránenie zubného kameňa s leštenie + pieskovanie  50,- 45,-
Bone Grafting  250,- 250,-
Soft Tissue Gradting  150,- 150,-
Pečatenie fisúr - každý zub 30,- 20,-Ce
Analgosedácia - cena 1h 100,- 100,-
Plán protetického ošetrenia - zubná náhrada  50,- 15,-
Stahnutie korunky - cena za každú korunku 15,- 5,-
Fixácia spadnutej korunky  20,- 10,-
Korunka -živicová  60,- 35,-
+ lab. 35,-
Korunka - aromovaná 4-8 120,- 50,-
+ lab. 65,-
Korunka -celokermická 1-8  170,- 100,-
+ lab. 70,-
Keramická fazeta 1-3  200,- 200,-
+ lab. 130
+ cement 100
Medzerník -náhrada do 4 zubov  100,- 50,-
Totálna zubná náhrada  250,- 100,-
+lab. 109,-
Horná-Dolná parciálna zubná náhrada Nadštandard 300,- 120,-
+ lab. 85,-
+ výstuž.prvky
PRF A/I 250,- 250,-
Implantát  700,- 700,-
Abument 100,- 100,-
Membrána alebo Mesh  100,- 100,-
Korunka implantát 250,- 250,-
Augmantácia - nadstavenie kosti 100,- 100,-
Domáce bielenie zubov 90,- 90,-
Bielenie vonkajšej čeľuste- 1 sedenie 150,- 150,-
Dlaha proti bruxizmu 100,- 100,-
Anatomické odtlačky  20,- 20,-
RTG - PA  10,- 5,-
RTG - BW  20,- 10,-
Sinus Lifting  350,- 350,-
GPR  200,- 200,-
Flexy proteza  400,- 300,-
Laboratórium sken digitálny 150,- 150,-
Ortho Algyd 300,- 300,-
Aplikácia botulotoxínu 1 aplikačná zóna  140,- 140,-
                                     2 aplikačné zóny 280,- 280,-
                                     3 aplikačné zóny                                     420,-  420,-
Výplne -  kyselina hyaluronová  1 aplikačná zóna 140,- 140,-
                                     2 aplikačné zóny 280,- 280,-

Cenník služieb 2019 [PDF]